"Przyjeżdżajcie, idźcie w krzaki, ogądajcie sobie ptaki!"

Ścieżka ornitologiczna

Opracowanie: Profesor Andrzej Przystalski

firefox-gray firefox-gray Wędrówkę rozpoczynamy od rzeźby przedstawiającej żurawia. Tego majestatycznego ptaka spotkamy na łąkach położonych w dolinie rzeki Kamionki. W przylegającym sadzie natomiast i pobliskich ogrodach bytuje kilka charakterystycznych gatunków ptaków takich jak: grzywacz, zięba, szpak, kapturka i modraszka. W obrębie wsi występuje również grupa ptaków synurbijnych, czyli takich, które zakładają gniazda w obrębie zabudowań gospodarskich. Do tej grupy gatunków należą: wróbel i dwa gatunki jaskółek: dymówka i oknówka. Wędrówkę przez wieś kończy następna rzeźba przedstawiająca stylizowana sowę i dzięcioła, mieszkańców pobliskich lasów.

firefox-gray Kolejnym punktem wędrówki jest „Aleja Wyczółkowskiego” prowadząca do lasu. Możemy tutaj obserwować dwa charakterystyczne gatunki – ziębę i trznadla. Po obu stronach drogi nad przylegającymi uprawami towarzyszyć nam będzie skowronek. Opuszczając aleję wchodzimy do lasu, gdzie spotkamy gatunki leśne takie jak: gajówka, dzięcioł duży i kapturka.


firefox-gray firefox-gray Wędrując drogą prowadzącą do rzeki Kamionki mijamy rozległą łąkę, która jest miejscem jesiennych zlotów żurawi.

Kolejnym punktem ścieżki jest malownicza rzeka Kamionka. Przylegające zadrzewienia i zakrzewienia to miejsce bytowania takich gatunków jak: kos, kapturka i słowik szary. W okresie rozwoju liści nie zawsze uda się nam zaobserwować ptaki, jednak będziemy mogli usłyszeć ich śpiew.

firefox-gray firefox-gray W kierunku zachodnim od rzeki rozciąga się biotop złożony z podmokłej łąki i przylegających zadrzewień i zakrzewień. Wnętrze zarośli wypełnia staw połączony niewielkim ciekiem z Kamionką. Jest to najbogatszy w gatunki ptaków fragment naszej ścieżki. Na łące spotkamy żerujące bociany białe i żurawie. Jest to również miejsce gniazdowania pokląskwy. Zakrzewienia to miejsce lęgowe słowika szarego, dwóch gatunków pokrzewek – cierniówki i jarzębatki i gąsiorka.

firefox-gray Po pokonaniu wijącej się wśród zarośli podmokłej ścieżki wychodzimy na krawędź doliny Kamionki. Przylega do niej murawa napiaskowa porośnięta samosiewem sosny i sucholubnymi roślinami zielnymi. Jest o teren ubogi w ptaki. Na obrzeżach przylegających do lasu będziemy mogli obserwować żerujące zięby, czasem trznadla.firefox-gray firefox-gray Z zachodniego krańca murawy roztacza się widok na położone w dolinie rzeki Kamionki łąki i pastwiska. Jest dogodne miejsce obserwacji żerujących żurawi, bocianów białych i błotniaków stawowych Miejsce, w którym się znajdujemy jest bardzo dobrym punktem widokowym do prowadzenia obserwacji ptaków łąk i pastwisk.

firefox-gray Opuszczamy punkt widokowy i najpierw idziemy polną drogą, po czym skręcamy w aleję prowadzącą do Adamkowa. Na przylegających polach z łatwością rozpoznamy skowronka, pliszkę żółtą i polującego błotniaka stawowego. W przydrożnych zadrzewieniach towarzyszyć nam będą takie gatunki jak potrzeszcz, zięba i szpak.
Design by ealigam from styleshout.com